2017 yılında 16 daireli konut yapısıdır. Toplam inşaat alanı 3000 m2'dir.

Özel ve Turizm Yapıları Projeleri