2010 Yılında Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine 24.000 m2 olarak projelendirilmiştir.