2009 Yılında Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine 52.000 m2 olarak projelendirilmiştir.