2010 yılında 24200 m2 Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Projelendirilmiştir.