Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üviversitesi Rektörlük Binası
2010 Yılında Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine 24.000 m2 olarak ...
Nevşehir Hacı Bektaş Üviversitesi Yemekhane Binası
2010 yılında 24200 m2 Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Projelendirilmiştir.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üviversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
2009 Yılında Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine 52.000 m2 olarak ...