2012 yılında Afyon valilik hizmet binası olarak eski eser koruma ve yeniden kullanım amacı ili güçlendirme projesi hazırlanmıştır.